Розвиток трудового потенціалу України

Вже більше 6 років поспіль роботодавці роблять свій внесок у розвиток трудового потенціалу України.

За цей час, за безпосередньої участі роботодавців, розроблено проект Закону України "Про систему професійних кваліфікацій", прийнято Національну рамку кваліфікацій, розроблено пілотні професійні стандарти.

Сьогодні країна потребує великої кількості кваліфікованих робітників – випускників системи вищої та професійно-технічної освіти. Ця потреба продиктована як розвитком внутрішнього виробництва, так і необхідністю оновлення кваліфікованих кадрів в Україні.

Федерація виступає за суттєве осучаснення освітніх стандартів підготовки учнів та студентів, покращення якості освіти в Україні, врахування вимог ринку праці під час підготовки майбутніх спеціалістів. Для цього Федерація прагне посилити роль роботодавців у формуванні державного замовлення та залучити бізнес до формування вимог до кваліфікації майбутніх працівників та контролю якості знань випускників.

ЗАСАДИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Роботодавці і сфера вищої освіти

Відповідно до ст. 16 закону України "Про вищу освіту" у систему управління якістю вищої освіти вводиться Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке, відповідно до ст. 19 згаданого Закону складається із 25 членів.

Персональний склад Національного агентства формується Національною академією наук України, національними галузевими академіями, з'їздами представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, СПО роботодавців, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів. 22 лютого 2015 року ініціативною групою з питань утворення Національного агентства було оприлюднено Звернення до всіх суб'єктів, що формують його склад, із загальними критеріями до кандидатів до складу Національного агентства та до процесу їх відбору.

На основі цього, СПО роботодавців пропонує наступні критерії до представників до складу Національного агентства:
- знання державної мови;
- вища освіта;
- досвід роботи з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють у сфері освіти, та освітніми проектами (не менше 3 років);
- активна участь у робочих групах, присвячених реформуванню сфери освіти та кваліфікацій (не менше 3 років);
- активна участь у міжнародних і національних публічних заходах (конференціях, семінарах), присвячених реформуванню освіти та кваліфікацій (протягом не менше 3 років);
- добре знання однієї з основних мов ЄС є додатковою перевагою для відбору кандидатів.
Склад Національного агентства має бути сформований протягом квітня 2015 року.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Проекти Державних стандартів професійно-технічної освіти на 2015 рік

Відповідно до Постанови КМУ від 13 квітня 2011 р. N 495 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки" Федерація роботодавців України залучено до розроблення та впровадження 300 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій до 2015 р. Протягом 2015року планується розробити майже 40 проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій.

Проекти Державних стандартів професійно-технічної освіти на 2015 рік

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Проект з розробки сучасних професійних стандартів 

ПАСПОРТИ 2013 

На сьогоднішній день в Україні існує розрив між якістю та наповненням освіти і вимогами роботодавців. Ця ситуація легко пояснюється - історично склалося так, що список вимог до майбутніх спеціалістів складають методисти системи освіти, які, як правило, дуже далекі від реального сектора економіки і як наслідок - від розуміння, з якими вимогами зіткнеться випускник вузу в дійсності.

У підсумку склалася ситуація, коли чіткого ланцюжка «виші - випускники - роботодавці» не існує, кожна ланка живе окремо одна від одної, і належної взаємодії та обміну інформацією не відбувається. У кінцевому результаті ВНЗи готують фахівців, яких роботодавцям доводиться доучувати і переучувати.

У 2011 році компанія "СКМ" у рамках програми "Сучасна освіта" ініціювала проект з розробки сучасних професійних стандартів - "Паспорт професії". Федерація роботодавців України активно підтримала ініциативу та виступила партнером проекту. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та Британська Рада також долучилися до проекту в якості партнерів, та внесли до розробки та впровадження стандартів свій суттєвий вклад.

Всього на різних етапах проекту в ньому взяло участь 23 ВНЗ:
1 . Вінницький національний технічний університет
2 . Дніпродзержинський державний технічний університет
3 . Національна металургійна академія, Дніпропетровськ
4 . Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
5 . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6 . Донецький національний технічний університет
7 . Запорізький національний університет
8 . Запорізька державна інженерна академія
9 . Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"
10 . Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11 . Національний університет "Києво-Могилянська академія"
12 . Львівський національний університет імені Івана Франка
13. Український католицький університет, Львів
14. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
15 . Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
16 . Маріупольський державний університет
17. Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
18 . Таврійський національний університет ім. В.Вернадського, Сімферополь
19. Сумський державний університет
20 . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
21 . Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
22. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
23 . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У 2012 році в рамках пілотного проекту Міністерство освіти і науки розробило 7 галузевих стандартів вищої освіти і 1 стандарт профтехосвіти.
У 2013 році пілотні ВУЗи розроблять освітні програми з урахуванням вимог профстандартів, а викладачі цих ВНЗ пройдуть стажування на підприємствах СКМ. За новими програмами студентів почнуть навчати вже з осені 2013 року.

У 2014 році Галузевою радою Федерації металургів України було розроблено та затверджено 11 професійних стандартів професій, що мають найбільший попит у металургійній сфері. Ці професійні стандарти були розроблені підприємствами, що входять до структури Метінвест Холдингу, та обговорені із усіма крупними підприємствами галузі.

Професійні стандрати

Вальцювальник стану

Оператор ПУ

Електромонтер

Газівник доменної печі

Електрозварник

Машиніст крана металургійного виробництва

Слюсар-ремонтник

Підручний сталевара конвертерного виробництва

Сталевар конвертера

Інженер конвертерного виробництва

Майстер конвертерного виробництва

Продавець-консультант непродовольчих товарів

Машиніст компресорних установок виробництва аміаку

Агломератник

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

Машиніст бурової установки

Машиніст екскаватора

Машиніст млинів (збагачування та брикетування вугілля)

Розливальник сталі

Гірник очисного забою

Машиніст підземних установок

Прохідник

Кухар

Газівник коксових печей

Дверевий

Дробильник (збагачення, агломерація й брикетування)

Електрогазозварник (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Електрозварник труб на стані

Машиніст насосних установок (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Машиніст тягового агрегата

Машиніст тепловоза

Плакувальник

Стропальник (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Мехатронік (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Апаратник конверсії виробництва аміаку

Електромонтер з експлуатації електролічильників

Електромонтер з обслуговування підстанції

Машиніст підіймальної машини

Машиніст гірничих виїмкових машин

Апаратник синтезу аміаку

Начальник зміни виробництва аміаку

Машиніст котлів

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Гірник з ремонту гірничих виробок

Електрослюсар підземний

Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

 

Матеріали з презентації "Паспорт професії":
Дослідження: Досвід працевлаштування випускників Вищих Навчальних Закладів: погляд випускників та роботодавців.
Інструкція по створенню ПРОФСТАНДАРТУ і передачі його системі освіти.

Інфографіка:
Життя "Паспорту професій"
Чому ми змогли